O projektu

Inovace povinného studijního předmětu pediatrie a vytvoření multimediálního textu pro praktickou výuku - Multimediální text pediatrie

Cílem projektu je modernizace, zvýšení kvality a rozvoj vysokoškolské přípravy studentů Univerzity Palackého v  Olomouci - Lékařské fakulty a Fakulty zdravotnických věd. Snahou je inovace stávajícího systému přípravy studentů vedoucí k větší informovanosti, flexibilitě a samostatnému rozhodování, které jsou nezbytné pro zvýšení jejich erudice a kvalifikace jako potřebné předpoklady zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce i lepší péče o dětské pacienty.

Inovace studijního předmětu pediatrie, spočívá ve vytvoření zatím chybějící multimediální studijní opory (interaktivní, audiovizuální), rozšíření a změně náplně praktické výuky s přímým zapojením dětského pacienta do výuky, v možnosti efektivnější samostatné přípravy studenta pomocí webového rozhraní a hypertextových odkazů na recentní publikace v renomovaných časopisech, doplnění zkoušky a státní zkoušky o případové studie.

Po přihlášení zde na portálu má testovaný možnost nejenom otestovat své znalosti, ale také program vyhodnotí, podle přednadstaveného zadání od řešitelů, chyby ve vyhodnocování a upozorní testovaného na chyby, které jsou i odůvodněny a vysvětleny. Součástí každé případové studie je i část teoretická, kde testovaný získá další informace o onemocnění a může tím dále rozšiřovat své vědomosti.

 

Přihlášení uživatele: